Stichting Podia KlassiekDe stichting bevordert inventarisatie, selectie en werving van jonge musici en optredens op diverse podia.
Nevendoel is verlaging van de drempel naar 
concertlocaties, mede door nieuwe formules.


Naam  Podia Klassiek met culurele ANBI status
Akte   Notaris Vlemmix 5-9-2019, Heusden
Contact Anja Wieringa, secretariaat
Telefoon (06) 51 80 69 56 of 06 125 38 348
E-mail anja.wieringa@gmail.com en info@podia-klassiek.nl
KvK 757771810
RSIN 860391693
Rekening NL91 RABO 0347 9302 39

 

Toelichting

Podia Klassiek is voortgekomen uit het initiatief om vooral jonge muziektalenten een podium te bieden, in aanvulling op het muziekonderwijs en initiatieven te ontwikkelen om de kansen voor die talenten te vergroten. Centraal staat het ontdekken van talent.


Podia Klassiek zorgt daarnaast voor verlaging van de drempel naar concertlocaties middels diverse populaire formules die (nieuwe) publieksstromen genereren.


Centraal staat de jaarlijkse concoursen op de locaties met maandelijkse concerten en jaarlijkse finales bij iedere locatie.


Andere initiatieven zijn de maandelijkse DinerConcerten, het jaarlijkse Zomerfestival Klassiek, Kids in KinderConcerten, KASerne Klassiek en de jaarlijkse OranjeMarathon op Koningsdag.


Met deze formules biedt Podia Klassiek podia voor musici en drempelverlaging voor het publiek. De samenwerking met de podia is op vrijwillige basis en ‘om niet’ dus zonder vergoedingen. Dat alles in het belang van de jonge musici en om publiek over de concertdrempel te trekken.

Via deze doelstellingen streeft Podia Klassiek er naar klassieke muziek toegankelijk en levend te houden en biedt jong en oud entertainment en ontmoeting.
Podia Klassiek wil tevens op innovatieve wijze het culturele bewustzijn bevorderen, ook voor jongeren. Het publiek wordt als publieksjury bij het proces betrokken.


En voor de musici leveren de pedagogische initiatieven een belangrijke toevoeging aan educatie, podiumervaring en persoonlijke bekendheid. 


Collage 1

 

 
BESTUUR Stichting Podia Klassiek

Voorzitter               Guido van Elk 's-Hertogenbosch
Secretaris Anja Wieringa Heesch / Noorwegen
Penningmeester Madeleine Mastboom 's-Hertogenbosch

Financiën
De baten komen vooral van vrienden-bijdragen en worden voornamelijk besteed aan prijzen in de Finales.

Inmiddels draagt de stichting ook zorg voor entreegelden en kosten van de maandelijkse 'Koffie bij de Piano'.

Het bestuur verricht de werkzaamheden onbezoldigd. Op de bankrekening van de stichting worden geen onnodige reserves aangelegd.

Zie ook Jaarverslag 2021

 

BELONINGSBELEID
De bestuurders ontvangen geen beloning. De Stichting maakt gebruik van vrijwilligers. 

 
KIDS