Collage 1
      


Over Podia Klassiek

1 Opmars podia met eigentijdse concertformules

2 'Koffie bij de Piano' landelijke smaakmaker 

3 OranjeMarathon

4 ZomerFestival Klassiek en KinderFestival

5 DinerConcerten / KASerne Klassiek

6 Kids in Concert / KinderConcert

7 ANBI

8 Stichting Podia Klassiek


1 Podia Klassiek, opmars podia met eigentijdse concertformules …….

Het roer moet om
Als er één succesvol initiatief op het terrein van kamermuziekconcerten genoemd mag worden in Nederland, dan is dat wel 'Koffie bij de Piano' ……..
Elke eerste zondag van de maand al meer dan 17 jaar een zaal met 300 bezoekers!!
Nieuwe formules zijn nodig voor nieuwe doelgroepen. De branche kampt met gedateerde formules; het roer van klassieke concerten mag best om. Frisse inbreng van buiten het muziekvak kan ingesleten patronen helpen doorbreken.
En het resultaat kan zijn dat meer mensen (meer) concerten gaan bezoeken. Anderzijds ontstaat zodoende meer emplooi voor het ruime aanbod van talenten.

'Koffie bij de Piano' landelijke smaakmaker
De successen van 'Koffie bij de Piano' in ’s-Hertogenbosch genieten veel belangstelling vanuit de concertwereld en van bezoekers uit het hele land.

Verklaring voor het succes?
Zoals in de wereld van de commercie is hier sprake van een formule die bestaat uit de combinatie van een reeks uitgekiende elementen. Zie verder!

Koffie bij de piano podium

'Koffie bij de Piano' vanuit Den Bosch, olievlek over het land
Het succes van ‘Koffie bij de Piano’ is inmiddels met steun vanuit Podia Klassiek op allerlei plaatsen in Nederland gekopieerd en in ras tempo komen er nieuwe locaties bij.
We zijn daar heel blij mee en staan de initiatiefnemers met raad en daad ter zijde.
Door de vele locaties worden de jonge musici geholpen aan een tournee bij de start van hun carrière. Juist concertervaring voor de toppers van morgen is zeer belangrijk.

Mede door het ontbreken van voldoende podia is er namelijk sprake van nogal wat niet-doorgebroken talent. 

Overigens is er geen enkel zakelijk belang; de initiatiefnemers stellen de formule gratis en met alle steun ter beschikking om te kopiëren.
Dat alles in het belang van al die jonge, veelbelovende musici, maar ook van al die mensen die je kunt helpen aan een nieuwe hobby, namelijk plezier met klassiek!

Locaties (gegevens zie bovenaan de website)

In Breda (Ulvenhout) is Ulvenhart Klassiek in Landgoed Ulvenhart elke tweede zondagmiddag van de maand voor jonge topmusici en vele bezoekers.  (Voorheen De Boshoeve in Rijsbergen).

In Helvoirt is Guldenberg Klassiek iedere 2e zondagochtend van de maand een luisterrijk succes.

In Groningen is de formule onder de titel ‘Koffie Klassiek’ met steun van 'Koffie bij de Piano' gekopieerd. Daar gaat de serie al vele jaren en heet nu Sunday Morning Classics. Ieder concert staat in het teken van een ander instrument.

Utopia Klassiek in Drunen is vernoemd naar de populaire zaal in de Voorste Venne en ging in najaar 2018 van start!

Zo ook: MARQUETTE CLASSIQUE  Jong toptalent musiceert in Château Marquette in Heemskerk.  Gestart op 18 november 2018.

En Nuenen Klassiek staat al een tijdje in de startblokken.

En dan ligt ook export van de formule voor de hand! Zoals naar Spanje, naar Sevilla, met een reeks try-outs in 2015-16 met de titel Sevilla Clásica.

Verder is er belangstellig in Gent en Hasselt!

Ook waren er plannen in de gemeente Echt en dat zou dan worden: Echt Klassiek!

Er is interesse in Heeze, Culemborg, Assen, Oss, Klundert, Sneek, Zaltbommel, Zutphen en Hoeven.

In Alphen a/d Rijn ging 2 maal een try-out.

En in Nijmegen liep de serie via Stichting Podiumtalent Nederland. Onder de titel de Sirenen in Nijmegen werden concerten in de Lindenberg gepresenteerd door Jan Jaap van der Wal.

Terugblik naar locaties voorheen:

In Waalwijk was de formule overgenomen en heet daar ‘Kanjers in de Leest’

Al bij het eerste concert in 2008 was Theater de Leest helemaal uitverkocht.

En Landgoed Huize Bergen in Vught was op de laatste zondagmiddag van de maand de exclusieve thuishaven voor Vught Klassiek. Ook in de zomer!

Sinds 2015 was er Rivierenland Klassiek op de derde zondag van de maand met jonge topmusici in het Stroomhuis in Neerijnen.Dat alles is gegroeid vanuit meer dan 20 jaar successen in 'Koffie bij de Piano', 's-Hertogenbosch!
De coördinatie loopt via Podia Klassiek en op de website staat de agenda van alle podia.
Voor de locaties worden via Podia Klassiek de formule en alle manuals en andere archiefstukken belangeloos ter beschikking gesteld, evenals alle gewenste ondersteuning.
Dus de centrale van Podia Klassiek is een soort onbezoldigde franchisegever.
Overigens gaat het hier om concertreeksen die zonder giften en vrijwilligerswerk niet zouden bestaan.

N.b. Een en ander, ook deze website en de vele inspanningen komt tot stand door belangeloze inzet van vrijwilligers, zonder financiële vergoeding. Enkel het belang van al die musici telt en het voorzien in behoeften van concertgangers.

Waarom meer locaties? Geen vrees voor concurrentie?
Zijn de organisatoren van Podia Klassiek niet bang voor kannibalisme? 

Er is flinke kruisbestuiving waarbij het publiek naar de verschillende locaties kan gaan. Het is niet of- of, maar en - en.

Men bezoekt meerdere locaties en zoekt naar optredens van musici vanuit eigen voorkeur!
De bezoekers blijken uit een zeer groot gebied te komen. Het zijn lang niet alleen mensen uit de gemeente of regio. Voor iets bijzonders is men kennelijk best bereid een flinke afstand af te leggen!
Via de agenda in Podia Klassiek wordt die ontwikkeling bevorderd. En dat alles in het belang van al die musici, die recht hebben op een ruim podiumaanbod en in al die concertreeksen veel concertervaring opdoen.
Want dat is al een belangrijk voordeel: de musici worden doorverwezen naar de diverse podia.
Eén en ander is ook in het belang van concertlocaties die zodoende nieuwe geïnteresseerden naar binnen halen. En tenslotte is er het belang van de mensen, die een extra vrijetijdsbesteding krijgen. Niet gering is het aantal bezoekers dat blij is met de laagdrempelige formule om kennis te maken met klassieke muziek en een fijne invulling van de zondag.

De uitdaging is in het hele land nieuwe publieksstromen over de drempel te halen. Mensen, vooral jongere mensen, die kennis maken met een boeiende vorm van vrijetijdsbesteding: een investering voor het hele leven!
En laat dan de stroom jonge toptalenten maar komen om in een groeiende vraag naar concerten te voorzien.
Maar zover is het nog lang niet!

Zijn er commerciële belangen? Is hier sprake van franchising?
Antwoord: neen, het initiatief is geboren vanuit Lionsclub ’s-Hertogenbosch Bolduc, die dit ziet als een vorm van immateriële dienstverlening.
De support aan de 'filialen' is geheel zonder kosten. Ulvenhart
Ook andere locaties zoeken samenwerking met serviceclubs.
Ieder zijn eigen winkel?
Een ervaringsregel in franchise-land is dat uniformiteit voorwaarde is voor het succes.
Ketens als Subway, Bruna en Specsavers hanteren uiterst strakke regels en er is nauwelijks ruimte voor eigen initiatief.
Ook voor de ‘filiaalvorming’ van 'Koffie bij de Piano' zou je zo moeten werken, om succes te verzekeren.
Net zoals bij al die ketens is het succes het resultaat van een op alle terreinen uitgekiende formule.
Zodra je daar aan gaat tornen, daalt de levensvatbaarheid.
Bekend is, dat in deze wereld de commercie een uitstekende motor is voor continuïteit. Door het ontbreken van contract en binding, ontstaat pluriformiteit en het risico van minder succesvolle filialen!
Bij de ‘filiaalvorming’ vanuit Podia Klassiek is daar toch niet voor gekozen. Dat heeft alles te maken met het ontbreken van commerciële belangen.
Daarnaast: liever enthousiaste initiatieven om de formule te kopiëren, dan wachten op de commercie.
Overigens lukt het lang niet overal de formule volledig na te bootsen.
De mogelijkheden m.b.t. horeca verschille per locaties, evenals de kwaliteit van de vleugel en technische voorzieningen voor beeldprojectie. 
Verder is veel vrije tijd nodig van gemotiveerde vrijwilligers.
Kijk alleen al naar programmaboek, opbouw adressenbestand, sponsorwerving, promotie, enz. 

Wat is de kracht van de formule?


1 Voorop staat de kwaliteit van de musici die uit het hele land
Levi.jpg en daarbuiten komen. Het zijn aanstormende toptalenten: piano solo of in kleinebezetting die aan het begin van de carrière staan.

2 Belangrijk in de formule is het betrekken van het publiek middels het stemmen en het interviewen van de musici met vragen uit het publiek.


3 Presentatie klassieke muziek
In de wereld van klassieke concerten is presentatie uitzondering. Toch maakt mondelinge presentatie de muziek toegankelijker. Het publiek ervaart meer betrokkenheid.
De ervaring van Podia Klassiek is dat de presentator flinke waarde toevoegt.
Het concert wordt uit de anonimiteit gehaald en de presentator zorgt voor de sfeer en formuleert wat er onder het publiek leeft.
Heel belangrijk daarbij is interview met de musici, om ook kennis te maken met de mens achter de muziek.

4 Prelude, meer dan leuk

In het voorprogramma Prelude speelt steeds een extra jonge amateur of aankomende kanjer. Prelude is vooral bedoeld als educatieve stimulans voor de jonge deelnemers. Ze doen ervaring op. Voorkeur voor Prelude heeft deelname door jongelui uit de regio, maar ook landelijke verrassingen vinden de weg naar Prelude.

 

5 Andere karakteristieke kenmerken van de formule:
- sfeervolle concertruimte en inrichting
- competitie-element met jaarlijkse finale
- projectie van de handen van de pianist op scherm achter de vleugel en overal in de zaal zicht op het toetsenbord
- signeersessie na optreden
- informele sfeer
- lage entreeprijs, inclusief koffie/ thee en programmabladDuo Kozhushko Idmtal- e.a.

 

Reacties van het publiek
'Ik heb eigenlijk niet zo veel met klassiek, maar dit vind ik nou wel leuk ……

'Dank, dank voor het maandelijks feestje'.

'Kom hier voor de eerste keer, maar zeker niet de laatste'.

2 'Koffie bij de Piano'al meer dan 17 jaar een volle zaal

http://www.youtube.com/watch?v=NPzri9CWBCg&list=UUaGXvbe3rAbrTfhOAkoF0fA&index=5&feature=plcp

Maandelijks feest in 's-Hertogenbosch

'Koffie bij de Piano' is het maandelijkse ontmoetingspunt voor veel bezoekers.
Het gaat om optredens door jonge toppianisten in 's-Hertogenbosch. De jong
e klavierleeuwen worden geholpen bij de start van hun carrière. Juist concertervaring voor pianisten van morgen is zeer belangrijk en opbouw van eigen naamsbekendheid.  

Een unieke ervaring is alleen al de voorbereiding, het inspelen en een concert op de concertvleugel. Daarnaast leren de musici dat ook persoonlijke presentatie naar het publiek toe belangrijk is. En wellicht bouwen ze tijdens 'Koffie bij de Piano' aan een vaste klantenkring.

De kracht van 'Koffie bij de Piano' is de verrassing van steeds weer een andere pianist en presentator. De laatste brengt de charme van het interview dat een blik werpt achter de schermen van het leven als aankomend concertpianist.
Elke eerste zondag van de maand is het een gezellige drukte. Speciaal gewaardeerd worden de sfeervolle inrichting, gratis consumpties en het informele voorspel 
door jonge amateurs, aankomende pianisten.

Luxe programmaboek
Tot de waardetoevoeging hoort een luxe programmaboek met o.a. CV pianist, CV presentator, programma, toelichting op de werken, formule, agenda van de serie, enz.
De bezoekers van 'Koffie bij de Piano' kunnen het programmaboek van tevoren inzien op de site. Het maandelijkse programmaboek biedt flinke toegevoegde waarde aan de concertgangers.
Inzage van tevoren biedt de bezoekers gelegenheid zich extra te prepareren, werken al thuis te beluisteren, enz.

 en klik op Programmaboek

Overal in de zaal zicht op pianist
Vernieuwend in de concerten van 'Koffie bij de Piano' is het grote projectiescherm achter de vleugel. Dat geeft het publiek een haarscherp beeld op de verrichtingen van de pianist en overal in de zaal zicht op het toetsenbord.

a.LiebrechtKbdPDe waardering is groot:
- Wat fijn dat beeldscherm: 100 procent genoten!

- Alles goed te zien en te beleven

- Waarom hoor je in andere plaatsen nooit van deze techniek in de concertzaal?
- Beeldscherm is fantastische toevoeging.
- Maakt muziek toegankelijker!
- Schermgebruik: enorme toegevoegde waarde.

- Enkel op de manier van Den Bosch is het verantwoord!

- Een prima initiatief! Navolgenswaardig in andere steden.
- Gelukkig geen gesleep met camera’s in de zaal!


Feed-back
Na afloop van 'Koffie bij de Piano' kan het publiek pianist en presentator ontmoeten en signeren de musici het programmaboek. Als musicus wil je iets terug krijgen: je hebt je als musicus zojuist helemaal gegeven en hunkert naar feed-back.

Frisse wind in pianoland 

De nieuwe generatie topmusici staat te popelen om mee te mogen doen in de serie. Niet alleen vanwege naam en hoge niveau van 'Koffie bij de Piano', maar ook door de grote geldprijzen in de Finale, de studieweken en vervolgconcerten op vele locaties!

Boeiende namen
Al met al heel wat musici die in de formules optraden.
Extra boeiend is de namen te zien van deelnemers die inmiddels grote podia wisten te bereiken: 

Musici bij concerten van de locaties van Podia Klassiek:

Hannes Minnaar, Nino Gvetadze, Nata Tsvereli, Lestari Scholtes & Gwylim Janssens (pianoduo), Sofia Vasheruk, Olga Kozlova, Nikolaas Kende, Liebrecht Vanbeckevoort, Yuri van Nieuwkerk, Ivan Penkov, Daniel van der Hoeven, Wouter Bergenhuizen, Ramon van Engelenhoven, Tobias Borsboom.

En zeker genoemd mogen worden: Matthieu Idmtal & Anastasia Kozhushko, Sophiko Simsive, Dimitar Dimitrov, John Gevaert, Milos Gouka, Olga Mustafaeva, Sergey Smirnov, Caspar Vos, Erwin Weerstra, Tobias Borsboom, Wakana Shimizu, Saskia Giorgini, etc. etc. 

Vanwege de titel spelen in 'Koffie bij de Piano' enkel pianisten. In de andere locaties van Podia Klassiek zien en horen we ook andere musici, solo, duo, trio, kwartet! En dan noemen we: Maya Levy, viool, Marco Danesi, klarinet & Paolo Gorini, Louise Kwong, Tom Wolfs, klarinet, Koen Stapert, viool, etc. 

En maandelijks wordt de lijst aangevuld met nieuwe toppers!

 

Publieksstemming
Na ieder concert kunnen de bezoekers een stem uitbrengen en hun waardering per pianist
uitdrukken ten behoeve van de finale. En dat brengt nu net die betrokkenheid mee, die je bij het traditionele concert meestal mist.

Men leunt niet passief achterover en laat het maar op zich afkomen. Nee, al gauw ontstaat interactie alleen al door het invullen van de stemformulieren: één voor de pianist en één voor de presentator. En de publieksstemming zorgt voor onderlinge interactie tussen de bezoekers en voor klantentrouw: men wil het verloop van de deelnemers volgen tot en met de jaarlijkse finale. Betrokkenheid en klantentrouw van de bezoekers zijn extra groot want het publiek bepaalt door het invullen van de stembiljetten welke pianisten en presentatoren door mogen naar de finale. Want 'Koffie bij de Piano' vraagt ook om een beooredeling van de presentator. 

Spanning in de jaarlijkse FINALE

Zaal kbdp
Een belangrijk element in de formule is de jaarlijkse finale. Al die kanjers doen namelijk mee aan de competitie voor de Finale.
In de loop van de maanden stijgt de spanning onder bezoekers en deelnemers.
Kort na het einde van het optreden in mei wordt bekend gemaakt wie naar de finale gaan. Dan treden drie pianisten en drie presentatoren op die de hoogste procentuele score behaalden.
Het publiek stemt in de Finale voor de winnaars. Aansluitend aan het optreden volgt de masterclass.

De laatste jaren was er voor ruim € 7500 aan prijzengeld en deelname aan het jaarlijkse ZomerFestival: een studieweek met masterclasses en concerten (zie verder).

De vernieuwende elementen bij Podia Klassiek vinden steeds meer navolging, zoals de mondelinge presentatie bij concerten.
De drempelverlaging wordt ook opgeroepen door de alledaagse naamgeving. In de muziekwereld werd laatdunkend gereageerd en weigerde men lange tijd 'Koffie bij de Piano' serieus te nemen. Maar belangrijk is in de eerste plaats koning klant: de concertganger.
Dat alles is zonder meer vernieuwend in de wereld van klassieke concerten. Waar normaal hooguit tientallen bezoekers naar kamermuziek komen, is hier de zaal steeds lekker vol.

 

E A R L Y B I R D S: concertinleiding voor vroege vogels

Op de ochtend van 'Koffie bij de Piano' was er iedere maand om 10.30 uur een gratis concertinleiding.
Nog meer genieten van de muziek in 'Koffie bij de Piano'!! 

Scherpe prijs
En dat alles voor een bedrag, dat je elders alleen al kwijt bent voor consumptie en programmaboek. De filosofie is: beter een zaal vol via lage prijzen, dan lege stoelen vanwege dure entreekaarten. 

Bezoekers aan het woord
Zo maar een zondag 'Koffie bij de Piano' met Olga Mustafaeva.

De zaal weer tot in de nok gevuld en toch kon je een speld horen vallen.

De charmante en begenadigde Olga nam je helemaal in beslag en dat was een heerlijk gevoel.
‘Nog nooit meegemaakt, deze sublieme combinatie van duivelse techniek en engelachtige muzikaliteit,’ noteerde een bezoeker op het stembiljet.
Ze nam me mee naar innerlijke ruimtes van creatieve beleving’, schreef een andere bezoeker.

En weer anderen:
Fabuleuze zeggingskracht.’
‘En ook nog Amsterdamse!’
‘Hopelijk blijft ze voor Nederland behouden.’
‘Drie-sterren-pianiste! 

Totaal 78% van de stembiljetten meldde 'uitmuntend' voor Olga en de rest ‘zeer goed’.
En de piepjonge Max van Platen stal een deel van de show door zijn optreden in het voorprogramma Prelude.


Of neem de Terugblik Koffie bij de Piano 6 oktober 2019

Shane van Neerden, piano

Pien Meeuwissen, presentatie 

Prelude: Thijs Willers                    

Early Birds: Jos Verschuren

 

Score pianist

82%     Uitmuntend

18%     Zeer goed

Het publiek: 
- Adembenemend! - Virtuoze pianist!  - Zo had Rachmaninov het bedoeld. 
- Ogenschijnlijk met het grootste gemak zo spelen. Geweldig. - Grandioos! Wat een toptalent!  
- ’t Wordt steeds gekker bij 'Koffie bij de Piano':  Wat een geweldig talent halen ze in huis!' 


Presentatie klassieke muziek

Reuser MaurickOp podia als 'Koffie bij de Piano' staat iedere maand een andere presentator en geldt een competitie-element! Die jongelui komen geen van allen uit het presentatie-vak, noch hebben daar een opleiding voor gevolgd en hebben zelden enige ervaring. Spontaan zeiden ze ja op de uitnodiging. Vervolgens een training middels een manual met allerlei aanwijzingen en een uitvoerig draaiboek! Daarnaast een jaarlijkse workshop (1e zaterdag van oktober en open voor publiek).

De verrassing is dan, dat toch steeds weer talenten opduiken. Dat doet goed en beantwoordt aan het doel, om mogelijk sluimerend talent in de goede richting te duwen. En allen zijn het, stuk voor stuk, achteraf eens over de waarde van de ervaring: dat vergeet je je hele leven niet.

 

Het initiatief dient mede als talentenjacht naar aanstormende presentator-talenten en is een kweekvijver voor niet alleen aanstormend pianotalent, maar ook voor geboren presentatoren.

 

Samenwerking

'Koffie bij de Piano' is een project van lionsclub 's-Hertogenbosch - Bolduc, in samenwerking met Stichting Podia Klassiek. 

Elke eerste (*soms 2e!) zondag van de maand. Aanvang hoofdprogramma 11.00 uur.
Podium Azijnfabriek, 's-Hertogenbosch

http://www.podia-klassiek.nl 

Terugblik naar 'Koffie bij de Piano' in Theater aan de Parade:
http://www.youtube.com/watch?v=NPzri9CWBCg&list=UUaGXvbe3rAbrTfhOAkoF0fA&index=5&feature=plcp

 

3 OranjeMarathonLogo OranjeMarathon

Een succesvol uitvloeisel van 'Koffie bij de Piano' was de jaarlijkse OranjeMarathon op Koningsdag in Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch met tientallen pianisten die elkaar aflossen. 
De stoelen waren sinds 2008 nauwelijks aan te slepen en de apotheose is de feestelijke afsluiting op twee concertvleugels. 
En ieder jaar gratis entree!

Open klep: 5-minutenfestival 
En tijdens de OranjeMarathonOpen klep: 5-minutenfestival met een hele karavaan deelnemers.

Leuk voor amateurs, jong en oud, voor iedereen die een beetje piano speelt! Piano vierhandig mag ook!

Al jaren een succes met deelnemers van 4 - 80 jaar uit Den Bosch, maar vooral uit het hele land! Alleen al de ervaring te spelen op de concertvleugel!

OranjeMarathon

En in Open Klep is er de competitie om de KoningsTrofee! Gratis entree!

 

Opgeven bij:
Herman Sala:
00 31 6 10 40 29 62 herman4499@hotmail.com    
4 ZomerF
estival KlassiekZomerFestival

Helvoirt, jaarlijks in juli met tiental jonge topmusici

Guldenberg hotel, Helvoirt 


* Zomeravondconcerten en overdag masterclasses 
* KinderFestival: voorstelling voor kinderen
* Zondagmiddag slotconcert

 

Dansers ZF

 

 

Guldenberg

 

 

 
Ten behoeve van de finales van alle locaties van Podia Klassiek is het ZomerFestival geboren.
In de Finales zijn niet alleen leuke geldprijzen te winnen, maar ook deelname aan het ZomerFestival. 
Want minstens zo belangrijk voor de jonge musici is het educatieve element. 

De deelnemende musici aan het ZomerFestival zijn de finalisten van de diverse locaties van Podia Klassiek. 

Hun deelname maakt deel uit van de concours-prijzen. Master Geoffrey Madge gaat jaarlijks met hen een kleine week aan het werk. Open voor publiek. Zie agenda!!

 

  

KFestival

 

 

 

 

 

KFestival2

 

 

 

 

 

 

 


En let ook op het popoulaire KinderFestival tijdens het ZomerFestival. 


KinderFestival

 

Zo was Guldenberghotel in 2017 omgetoverd tot een stad, waar wel honderd kinderen achter de Rattenvanger van Hamelen aanliepen.

Met zijn fluit en met muziekinstrumenten van de vele kinderen werden de ratten verjaagd. Ook in 2018 werd het KinderFestival weer een verrassend muziekspektakel voor meer dan 100 kinderen uit de hele regio.

Ook leuk voor (groot-) ouders!

 

En in 2018:  Het Tovenaarsduel: 

Guldenberg kreeg bezoek van twee grote tovenaars. Maar wie van hen is de ‘grootste’ en weet de tovenaarsleerlingen voor zich te winnen? In een sprankelend en muzikaal tovenaarsduel gingen zij de strijd met elkaar aan!  

Honderden kinderen wilden ook tovenaarsleerling worden en brachten hoed en toverstaf mee!

En in 2019 kwamen nog veel meer kinderen naar De Dieren-Express op het KinderFestival!   

Hotel Guldenberg Guldenberg 12 
5268 KR Helvoirt
                                                                                         

KinderFestival 2

 

 

 

5 DinerConcerten

Dit is een andere formule die uit vanuit Podia Klassiek is geboren.

Ulvenhout dinerconcert 2

Ulvenhart DinerConcerten

Iedere laatste donderdag van de maand staat de sfeervolle Vlaamsche Schuur van Landgoed Ulvenhart open voor een exclusief diner, afgewisseld met optredens door gerenommeerde musici. Een avond vol heerlijke verrassingen, uiterst smakelijke gerechten. Exclusieve tongstrelingen, afgewisseld door verfijnde luisterrijke intermezzo's! 

Een traditie uit voorbije eeuwen in ere hersteld! Een maandelijks feestje voor enthouisaste bezoekers uit de hele regio.

Ulvenhart DinerConcert

 

 
Kasteel Maurick DinerConcerten

Iedere derde dinsdag van de maand staan de deuren van Kasteel Maurick extra wijd open.
Het exclusieve diner wordt afgewisseld met optredens door gerenommeerde musici.

Een avond vol tongstrelende gerechten, afgewisseld door verfijnde luisterrijke intermezzo's!
Een traditie uit voorbije eeuwen in ere hersteld! Kortom een unieke formule en unieke kans om (opnieuw) kennis te 
maken met kasteel Maurick en topmusici tijdens het Kasteel Maurick DinerConcert.

Zie agenda Podia Klassiek.

Kasteel Maurick DinerConcert

 

 

 

 

 

 

En in 2021 ging van start:

KASerne Klassiek elke 3e woensdag van de maand

Namiddag met hapjes, drankjes en unieke klanken in de KAS van KASerne door jonge, begaafde musici tijdens KASerne Klassiek.

Op tijd van huis en aanschuiven bij KASerne Klassiek in de evenementenzaal van KASerne, die pas is geopend! 

De crew van KASerne staat te popelen om als afwisseling bij de zitplaatsen gezellige hapjes en drankjes naar wens te serveren. 

KASerne is gevestigd tegenover het JBZ-ziekenhuis, naast het KW1-College, aan de Bossche Willemspoort 1. 

kaserne ShaneReserveren: 

Datum en aantal personen: info@kaserne.nl   

Tel. 073-890027

 

6 Kids in Concert

 

Kersvers project van Stichting Podia Klassiek is: Kids in concert!

De uitdaging is om kinderen bij klassieke muziek te betrekken. 

En dat is in goede handen bij het Multatuli Duo: Jan van der Plas, cello & Stephan Harsono, piano 

Kinderen: Gratis entree! Voorstelling voor jong en oud.

Terugblik in Guldenberg Klassiek: Kids in Concert  Zondag 8 december 2019:

KIDS
En de formule in aangepaste vorm en succesvol vervolgd:

7 ANBI

Onderdeel van de formule is de jaarlijkse Finale met geldprijzen en educatieve prijzen. Daarbij zijn sponsoren en donateurs onmisbaar. Diverse locaties hebben een stichtingsvorm. Dan zijn giften mogelijk met de ANBI-status.
Giften vanaf € 60,- tot maximaal 10% van het drempelinkomen vallen onder ANBI. 
Podia Klassiek en ook ZomerFestival Klassiek hebben de ANBI-status.
Periodieke giften: minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de ANBI. 
En minimaal 5 jaar achter elkaar.
Nodig is een schriftelijke overeenkomst en hoeft sinds 2014 niet meer via de notaris.
De schenkingsovereenkomst op de site van de belastingen is een PDF met 4 pagina's
- de eerste 2 pagina's voor de schenker
- dan vrijwel dezelfde 2 pagina's voor de ontvanger = ANBI = stichting
 
De overeenkomst:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf

Kan heel gemakkelijk op het scherm in het PDF-formulier worden ingevuld. Of uitdraaien en met de hand invullen.

 YuoCulturele ANBI 

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief
zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben extra belastingvoordeel, omdat voor hen extra giftenaftrek geldt.

8 Stichting Podia Klassiek

De stichting bevordert inventarisatie, selectie en werving van jonge musici en optredens op diverse podia. Nevendoel is verlaging van de drempel naar concertlocaties, mede door nieuwe formules.

Stichting Podia Klassiek ging in 2019 van start met Guido van Elk als voorzitter, Anja Wieringa, secretariaat en Madeleine Mastboom, schatkistbewaarder!!

Aan Stichting Podia Klassiek is door de belastingen de status van culturele ANBI verleend.


Collage 2